ཨང་རིམ།Bon-books-20
སྡེ་ཚན།བཀའ།
རིགས།མདོ་སྡེ།
མཛད་པ་པོ།རྣམ་མཁྱེན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ།
པར་གཞི།སྨན་རིའི་ཤིང་པར།
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
པར་མཁན།གཤེན་བསྟན་བཀྲ་ཤིས་སྨན་རི།
པར་གནས།སྨན་རི།
པར་དུས།མི་གསལ།
ལྡེབ་ངོས།༡༢༨
བདག་དབང་།སྨན་རི་དགོན།
མཁོ་འདོན་པ།དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་ཚན་ཆུང་།
སྒྲིག་བཟོ་བ།མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་ལས་ཁང་།
ཀློག་གྲངས།
མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རི་གླིང་གི་ཤིང་པར་མ། རྣམ་མཁྱེན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའི་བཀའ་ཐེག་པ་རིམ་པ་མངོན་དུ་བཤད་པའི་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་དགུ་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་དྲ་བ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་བྱས།