ཨང་རིམ།Bon-books-4
སྡེ་ཚན།བཀའ།
རིགས།མདོ་སྡེ།
མཛད་པ་པོ།རྣམ་མཁྱེན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ།
པར་གཞི།ཁྱུང་པོ།
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།མི་གསལ།
པར་མཁན།མི་གསལ།
པར་གནས།མི་གསལ།
པར་དུས།མི་གསལ།
ལྡེབ་ངོས།༨༩
བདག་དབང་།ཁྱུང་པོ་བསྟན་རྣམ།
མཁོ་འདོན་པ།ཁྱུང་གསེར་ཞུན།
སྒྲིག་བཟོ་བ།རིན་སྤུངས་ཚུལ་བསྟན།
ཀློག་གྲངས།
མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཀའ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་རིགས་དྲུག་ཐར་ལམ་ཆེན་པོའི་མདོ།

གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་དྲ་བ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་བྱས།