ཨང་རིམ།Bon-books-24
སྡེ་ཚན།བཀའ།
རིགས།མདོ་སྡེ།
མཛད་པ་པོ།རྣམ་མཁྱེན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ།
པར་གཞི།ཁྱུང་པོ་ཅན།
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
པར་མཁན།པར་སློག་ཅན། དགེ་བཤེས་བསྟན་རྣམ།
པར་གནས།ཁྱུང་པོ།
པར་དུས།༢༠༡༨
ལྡེབ་ངོས།༡༠༦
བདག་དབང་།དཔེ་བདག
མཁོ་འདོན་པ།དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་ཚན་ཆུང་།
སྒྲིག་བཟོ་བ།གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་ལས་ཁང་།
ཀློག་གྲངས།
མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།རྣམ་མཁྱེན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོའི་བཀའ་དྲི་མ་མེད་པ་ལས། གསང་བའི་གཟུངས་སྡེ་ཉི་ཤུ་བཞུགས་པ་ལགས་སྭོ།།

གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོན་དྲ་བ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་བྱས།